Valamu maandamine

Elektrostaatilise maandamise ülesanne on vähendada tuleohtlike ainete plahvatusohtu elektrostaatilise sädeme lõpus. Seda rakendatakse laialdaselt tuleohtlike gaaside, pulbrite ja vedelike transpordi ja töötlemise suuruses.

Elektrostaatiline maandus, mis moodustab uue vormi. Kõige praktilisemad ja kõige vähem keerulised mudelid on valmistatud maandusklambrist ka traadist. Kaugelearenenud ja tehnoloogiliselt arenenumad seadmed on varustatud nii, et need kaitseksid maandustingimusi, tänu millele on toote doseerimine või transportimine lubatud, kui maandus on puhtalt ühendatud.

Elektrostaatilised alused antakse tavaliselt raudteepaakide, teepaakide, barrelite, nn. suurte kottide või protsessiseadmete elemendid.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Ravim, mis parandab mälu ja kontsentratsiooni

Uue sisuga mahutite (nt pulbrite, graanulite, vedelike täitmine või tühjendamine võib tekitada ohtlikke elektrostaatilisi laenguid. Nende tekkimise allikaks võivad olla tuleohtlike ainete segamine, pumbamine või pihustamine. Elektrilised laengud luuakse üksikute osakeste kokkupuutel või eristamisel. Elektrilaengu suurus sõltub üksteisega kokkupuutuvate pindade elektrostaatilistest omadustest. Otsese ja kiire kontaktiga maapinna või laenguta sihtmärgiga võib luua lühikese voolu impulsi, mida tuntakse sädemena.Sädeheite puudumine võib hõlmata gaasi ja õhu segu süütamist, mida tõendab plahvatus või suur plahvatus. Elektrostaatiline maandus välistab plahvatusohtu elektrostaatiliste laengute kontrollitud tühjenemise tõttu.