Tolkija too kirjeldus

Tõlkija on filoloogilise haridusega naine, kes suudab vähemalt kahe keele oskuse tõttu tõlkida suulist väljendust või lähtekeelest toodetud teksti sihtkeeles. Tõlkeprotsess ei vaja mitte ainult võimet mõista ja tõlgendada teksti, vaid ka kommunikatiivset võimet väljendada oma atmosfääri algkeeles. Seetõttu on lisaks keeleoskusele hästi orienteeritud tõlkimisel oma töös oluline omada ulatuslikku teavet ja võimet kiiresti imenduda ja lugeda. Lisaks suurele sisulisele pädevusele peab tõlkija andma ka usalduse mõlemale poolele.

Tõlgid hõlbustavad suhtlemistTõlk liigub suhtlemise hõlbustamisega viipekeele või viipekeele tõlkimise teel, mis tagab vestluse kahe vestluskaaslase vahel, kes ei saa vestelda ainukeses keeles. Varssavi tõlketeenuste seas on suulise ja suulise tõlke seas eriti populaarne. Lihtsus on õppimine korrapäraselt ilma eelnevalt koostatud tekstita, mis lõpeb samaaegselt kõneleja antud arvamusega. Suured kohtumised ja konverentsid on kõige tavalisem olukord sünkroontõlke mängimisel. Tõlk jääb helikindlasse salongi, kus kõrvaklappide kaudu kuulab ta kõneleja kõnet ja samal ajal haldab tõlget, teised ürituse osalejad kuulavad oma kõrvaklappide kaudu.

Järjepidev tõlgendamine on üha harvemJäreltõlkija ei ole väga lihtne ülesanne, sest ta märkab kõnet spetsiaalse salvestussüsteemi abil ja ainult siis annab kõnelejale kõneleja sõnad sihtkeeles. Kui see oli siis ainulaadne suulise tõlke viis. Tänapäeval on sünkroontõlkega viimane asend, mis tänu laiale tehnikale on muutumas üha populaarsemaks. Järjepidev tõlgendus avaldub praktilistena, sest kõne märkimiseks vajaliku aja hilinemise tõttu on teise teksti teksti taasesituses stiilil pikem. Interpreteerimisoskused, mis on kasulikud tõlkide kutsealal, on suur mälu, suurepärane kontsentreerumisvõime ja võime töötada surve all.