Plahvatusohtlikud piirkonnad tolmu jaoks

Hiljuti, et Euroopa Liidu piirkondades kehtisid erinevad ohutusnõuded, otsustati määrused ühtlustada. On kehtestatud ATEXi nõuded, mis viitavad potentsiaalselt plahvatusohtlike alade ja toimimisvahendite edukusele praegustes tsoonides. Nende uuenduste lõpp on suur riskide vähenemine, st selle täielik kõrvaldamine, mis muutub kaupade kasutamiseks pindades, kus plahvatus on ohus, nimelt EX-tsoonid.

https://purl-mange.eu/ee/

EX nõuded, eelkõige direktiiv, määravad kindlaks nõuded, mida peab täitma konkreetne toode, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas. Meetodi peamine eesmärk on ühtlustada tööriistade ja kaitsesüsteemide vastavusprotseduurid kaasaegsetes ohustatud tsoonides ning tagada nende vaba liikumine Euroopa Liidu väljakul.See teave hõlmab kõiki elektrilisi ja mitteelektrilisi nõud ja kaitsemeetodeid, mida kasutatakse plahvatusohus. ATEXi nõudeid kohaldatakse ohutus-, juhtimis- ja juhtimisseadmete suhtes, mis on kasulikud väljaspool plahvatusohtlikku keskkonda. Nad ei pea kasutama iseseisvaid funktsioone, kuid nad lisavad seal kasutatavate tööriistade ja kaitsemeetodite kindlust.Direktiiv määratleb ja võimaldab tõendada toote vastavust ATEXi nõuetele. Tooted, mis neid nõudeid täidavad, st standardiga ühtlustatud standardid, peavad ja peavad täitma oma tegelikud nõuded. Lepingute kasutamine ei ole asjakohane vajadus, kuid selline vastavusmenetlus juba toimib. See on küsimus, kas on kinni peetud põhimõttest, mida rakendab Euroopa Komisjoni poolt välja antud platvormiteates kõndiv isik. Võib esineda kõrvalekaldeid, kuid kolmanda kategooria elektriseadmete ja mitte-elektriliste seadmete kategooriate 2 ja 3 edu.Kui need elemendid on vajalikud, siis vastavuskokkulepe, mis tänapäeval toob välja selle seadme tootja ilma teavitatud asutuse kaasamiseta. Kuid auhindu austatakse ja sama tootja on selles olukorras teadlik oma toote kandmisest ruudule.Peamiste nõuete osas on tegemist elektriliste ja mitteelektriliste seadmete sertifitseerimisega, enesesertifitseerimisega, nõudmistega töökohal ja kohustuslikel alustel Euroopa Liidu alusel ning kõrgema iseloomuga.