Kova puidu tolm

Ettevõttes, kus elavad tolmud, vedelikud, gaasid või tuleohtlikud aurud ja seal ei ole ühtegi tsooni, mis võiksid olla plahvatusohtlikud, tuleb viivitamatult koostada põhjalik dokument, mida nimetatakse plahvatusohu hindamiseks.Peaks olema see, et tööandja kohustuseks on suunata plahvatuspiirkonnad.

§ 37. 1. Siseministri ja nõukogu 7. juuni 2010. a määrus sisuliselt hoone, muu ehitusobjekti ja -piirkonna tuleohutuse kohta (Dz.U.10.109.719, ka punktides, kus ja millal rohkem külgnevad alad, kus toodetakse, ladustatakse, ladustatakse või kus võib tekkida plahvatust põhjustavaid segusid, viiakse läbi plahvatusohu hindamine.Selles hinnangus on hädavajalik näidata plahvatuse ohus olevaid ruume. Sise- ja välisruumides tuleb määrata sobivad plahvatuspiirkonnad. Tuleb koostada graafiline dokumentatsioon, mis sisaldab klassifikatsiooni ja tegureid, mida plahvatus võib võtta.

PapiSTOPPapiSTOP - Ärge unustage tüükad, sünnimärke ja muid puudusi!

Plahvatusohu hindamine tuleks kavandada vastavalt kohaldatavatele Euroopa standarditele, nende hulgas tuleks mainida järgmist: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 "Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja plahvatuskaitse.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Plahvatusohtlik keskkond - Ruumi klassifitseerimine - Gaasiplahvatuskeskkond.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Plahvatusohtlik keskkond.Ruumi liigitamine. Põlevaid tolmu sisaldavad atmosfäärid,• Tehniline standard ST-IIG-0401: 2010 "Gaasivõrgud. Plahvatusohtlike alade hindamine ja määramine.• PN-EN 6079-10-14 "Plahvatusohtlik keskkond - elektripaigaldiste projekteerimine, valik ja kokkupanek"• PN-EN 60079-20-1 "Plahvatusohtlikud keskkonnad. Alkoholide ja aurude klassifitseerimise materjalide omadused. Katsemeetodid ja tabeliinfo"• PN-EN 50272-3: 2007 "Nõuded sekundaarsete patareide usaldusele ja lisamisele..