Keskkonnakaitse ja energiasaast raudteetranspordis

Energia kontrollimine on eriti oluline roll peaaegu kõigis tööstusharudes, paljudes kodudes või ettevõtetes. Lüliti eraldajad ja toitelülitid võtavad paljudelt tootjatelt erapakkumise. Kõik need, välja arvatud tema poolt pakutud süsteemid, on kõige mitmekülgsemad ja muudele vormidele kohandatud.

Make Lash

Võimsuslülitite peamised eelised on kahtlemata väikesed, lihtsad paigaldus- ja kasutusprotseduurid, kuid ennekõike väga suur valik, kui vajate lisavarustust.

Tõhususe lüliti on seade, mida kasutatakse, kui võimsus jõuab palju rasketesse numbritesse. Selle põhiülesanne on kaitsta teisi elektriseadmeid võimaliku ülekoormuse või lühise mõjude eest. Lõpuks visatakse ta ka elektrienergia voolu juhtimiseks elektriehituses.

Jõulülitite põhiosa hõlmab madalpinge-, keskpinge- ja kõrgepingelülitid. Madalpingelülitite tunnusjooneks on tööpinge alla 1000V ja nende kõige populaarsem meetod on kontaktid kaarjoonega. Keskmise pinge võimsusega lülitid annavad tavaliselt 10 000 seiskamist.

Kui see on vajalik kõrgepingelülitite jaoks, mängitakse neid kahes tehnoloogias: surnud paagis ja eluspaagis. Toimimisviis jõuab toitelüliti võrku, kuid siiski mehaanilisele vormile. Dead-tank-kaitselülitid kujutavad endast palju suuremat jõudu, mis on seotud kaitselüliti pikaajalise stabiilsusega. Kõrgepinge kaitselülitid loetakse tavaliselt kaare kustutamiseks kasutatava keskkonna tõttu.